Opkøb handler ikke bare om papirarbejde og juridiske spørgsmål.

I Cambio lægger vi stor vægt på mennesket – kunderne og medarbejderne.

Fusioner og opkøb er nærmere reglen end undtagelsen inden for den private sundhedssektor. Den fortælling, der omgærder den type transaktioner, handler ofte kun om de økonomiske forhold. I Cambio Healthcare Systems mener vi, at også medarbejderne og kunderne burde have samme fokus ved virksomhedssammenlægninger.

Ifølge en rapport fra 2017 om fastholdelse af dygtige medarbejdere efter opkøb lykkes det kun for 79 % af de opkøbende virksomheder at fastholde ca. 80 % af nøglemedarbejderne (1). Efter opkøbet af Daintel, der er en dansk udbyder af sundheds IT-systemer til anæstesi- og intensivafdelinger, er det lykkedes Cambio at fastholde alle medarbejdere fra den oprindelige medarbejderstab, og man har endda også investeret for at udbygge staben til det dobbelte. Med opnormeringen og de styrkede kompetencer vil Cambio fremover arbejde tættere sammen med det kliniske personale for at opnå bedre kvalitet i behandlingen.

  • “Når vi skal finde ud af, hvilken betydning opkøbet af Daintel har, er det bedst at se på brugssituationen – at tage rundt på afdelingerne for at se, hvordan det kliniske personale bruger systemet, og med egne øjne opleve betydningen og fordelene. I onboarding processen har vi involveret kunder og hospitaler, så vi bedre kan forstå systemets betydning, og så vi kan sætte fokus på eventuelle problemer, der ikke har kunnet løses med fjernsupport. Med flere medarbejdere og dermed flere ressourcer kan vi gøre det hurtigere og mere struktureret, når vi skal udskifte eller forbedre et gammelt system for vores kunder”, siger Anne-Mette Bang, administrerende direktør i Cambio Danmark.

Cambio Healthcare Systems tilbyder nu Cambio CIS (Critical Information System), der er specielt udviklet til at understøtte behandling af krævende patienter på datatunge anæstesi- og intensivafdelinger. Systemet er en suite, der er lavet “af klinikere til klinikere”, og implementeringstilgangen er gennemtestet gennem flere tusinde timers udvikling.

Alt for ofte forsvinder koblingen mellem udvikling af et sundheds-IT-system og den kliniske virkelighed for mange anæstesi- og intensivafdelinger. Et system, der ikke har patienten i centrum, påvirker behandlingen negativt og medfører risiko for udbrændthed blandt de kliniske medarbejdere – ikke mindst på intensivafdelinger, der nogle gange er tvunget til at køre med overbelægning (2).

Denne situation kan have en reel påvirkning på både de ansattes og patienternes liv, men Cambio CIS er en rigtig god støtte i arbejdet på afdelingerne. Cambio CIS har været en integreret løsning på en neonatalafdeling på et hospital i Island, som er nødt til at køre med overbelægning. Sygeplejerskerne ville ikke kunne klare den øgede tilstrømning af patienter uden systemet, når de skal tage sig af flere patienter, end afdelingen er beregnet til.

Anne-Mette Bang og fortsætter
  • “Ved at vores nye kolleger kommer ud på intensivafdelingerne og ser, hvordan Cambio CIS virker, håber jeg, at de kan blive lige så begejstrede for løsningen, som de øvrige medarbejdere er”.

Det er helt afgørende for Cambio så vidt muligt at fastholde dygtige medarbejdere. I løbet af processen med at få de nye medarbejdere ind i organisationen har det vist sig, at mange af Cambios medarbejdere har kompetencer, der er et rigtigt godt supplement til det, de nye medarbejdere fra Daintel tilfører.

Med den voksende medarbejderstab arbejder Cambio målrettet på at undersøge nye funktioner, der kan lægges ind i Cambio CIS. Ifølge Anne-Mette Bang kommer der opdateringer til både intensiv- og anæstesisystemerne, som forbedrer brugerfladen og funktionaliteten.

  • “Kunderne kan forvente en facelift-udgave af systemet, fordi vi arbejder på at tilpasse CIS-brugerfladen, så den ligner resten af Cambios produkter. Det bliver lettere at bruge systemet, og der bliver kortere mellem opdateringerne. Derudover planlægger Cambio at oprette et eksternt rådgivende organ på sundhedsområdet, så vi bedre kan forstå vores kunders behov og ønsker”, fortæller Anne-Mette Bang.

Interviewet med Anne-Mette Bang er blevet redigeret for at skabe bedre forståelse.

Kilder:

  1. Willis Towers Watson. The state of M&A retention agreements in 2017: smart, selective and strategic [Internet]. Willis Towers Watson. 2017 [citeret 8. sept. 2020]. Kan ses på: https://www.willistowerswatson.com/en-EG/Insights/2017/10/2017-global-m-a-retention-report
  2. Hick JL, Einav S, Hanfling D, Kissoon N, Dichter JR, Devereaux AV et al.: Surge Capacity Principles. Chest. Okt. 2014; 146(4): e1S-e16S.

CAMBIO CIS

Vores CIS-løsninger er tilsammen en klinisk patientadministrationsløsning i realtid, der giver…