Digitale løsninger har givet nye muligheder inden for sundhedssektoren, så behandlingen kan blive mere effektiv og med større sikkerhed for patienterne.

I Region Värmland nord for Sveriges største sø Vänern har man set digitalisering som en mulighed for at skabe en ny og mere ensartet måde at arbejde på. Regionen er den første i Sverige, der har indført det mobile journalsystem Cambio COSMIC Nova i hele regionen. Når medarbejderne nu let kan tage digitale noter undervejs og udveksle oplysninger med kolleger og patienter, spares der ikke kun tid – løsningen har også givet mulighed for et bedre samarbejde.

Arbejdsgangene inden for sundhedsvæsenet har i mange år været kendetegnet ved en stor grad af manuelt arbejde med eksempelvis håndskrevne journaler og noter, som efterfølgende skal indtastes i forskellige systemer via en pc. COSMIC Nova-journalsystemet til mobilenheder er udviklet af Cambio og erstatter de ofte alt andet end letlæselige håndskrevne noter på små sedler og den tidskrævende indtastning i systemer samt dobbelt registrering med risiko for fejl. I stedet bruges tablets og digitale tavler, så personalet kan indtaste oplysninger uanset tid og sted.

Løsningen blev indført i Region Värmland som den første svenske region, og arbejdet blev påbegyndt i 2016. Her havde man allerede brugt COSMIC-journalsystemet i en årrække, og nu valgte man også at indføre mobilapplikationen Nova, som er COSMIC-løsningen til iPads og Android-tablets. Petra Jonaeus er forretningsudvikler i Region Värmland og har deltaget i implementeringsprojektet.

  • Det begyndte som et pilotprojekt i 2016 med, at personalet på to stuer gik i gang med at bruge appen og tablets. Nogle år senere kom der en ny version, som også indeholdt en app til læger, og så begyndte man at indføre systemet bredere på 27 stuer. Det store sygehus med 21 stuer er klar, men der er stadig to mindre sygehuse med tre stuer hver. På nuværende tidspunkt har vi mere end 1000 Nova-brugere, fortæller hun.

Alle oplysninger samlet ét sted

Den største fordel ved at udskifte papir og kuglepen med digitale journaler er effektiviteten og muligheden for at udveksle oplysninger med kolleger og patienter på en enkel måde. Lægerne har én type applikation, mens sygeplejerskerne har en anden, og alle data fra de forskellige enheder synkroniseres på afdelingens digitale tavle. Indskrivning af noter, udskrivning af medicin, bestilling af prøver og adgang til testresultat kan ske direkte ved patientens seng.

Ifølge Petra Jonaeus er der flere årsager til, at projektet er blevet en succes. En af årsagerne er, at der blev lagt en klar og ret ambitiøs tidsplan, men det vigtigste var at inddrage dem, der skulle arbejde med løsningen i praksis.

  • Vi nedsatte små arbejdsgrupper for hver afdeling bestående af repræsentanter fra de forskellige faggrupper – og afdelingslederen. De har så kunnet opbygge og tilpasse Nova sammen, så løsningen passer til deres arbejdsgange med udgangspunkt i den grundpakke af opgaver, der indgår i løsningen. De begyndte med den faste liste af betegnelser, f.eks. blodtryk, og kunne så indskrive de navne og aktiviteter, som passede til den enkelte afdeling.

Øget sikkerhed

Der har ikke været tvivl om effekten og resultaterne ved indførelse af løsningerne. Når alle har adgang til oplysningerne, er det muligt at skabe større inddragelse af patienterne, og sundhedspersonalet kan samarbejde indbyrdes på en helt ny måde. De fælles opgavelister gør det let at lave vagtskifte, og hvis en kollega har meget at se til, kan man hjælpe med opgaverne og så sætte flueben uden at skulle forstyrre vedkommende.

  • Vi har konstateret, at det sparer tid og øger sikkerheden – også patientsikkerheden. Man har oplysningerne ved hånden hele tiden, og det er let at se, om en patient eksempelvis ikke må få foretaget hjerte-lunge-redning eller bruge kateter. Kommunikationen kører meget bedre, så man ikke behøver at jage rundt, siger Petra Jonaeus.

Ensartede arbejdsgange

Göran Karlström er overlæge og ansvarlig for patientjournaler og kundegruppen COSMIC i Region Värmland. Han har også registreret, at den brede indførelse har givet regionen mere sikre og ensartede arbejdsgange.

Det at bruge ensartede løsninger alle steder er et spørgsmål om patientsikkerhed. Oplysninger og noter følger med patienten, uanset hvilken afdeling det handler om, og uanset om patienten skifter stue. Det betyder, at vi får ensartede arbejdsgange.

Göran Karlström, Region Värmland

Implementeringen er sket på en forretningspræget måde, forklarer Göran Karlström, hvilket har været en afgørende faktor. Da det nu er tydeligt for regionen, at projektet har bidraget til vigtige ændringer i positiv retning, håber man på, at fremtidige projekter kan omfatte eksempelvis indlagte psykiatriske patienter.

  • Det ville gøre det muligt for os at arbejde endnu mere på samme måde og kunne hjælpe hinanden mere på tværs af afdelingerne. Vi oplever, at COSMIC Nova bidrager til at udvikle en række nye og mere effektive måder at arbejde på, lyder konklusionen.