Danmark

E-sundhedens økosystem

For at imødekomme behovene for nye tiltag stiller sundhedsvæsenet nu stigende krav til gennemsigtighed i  IT-systemer. Gennem en langsigtet forpligtelse til åbne standarder, API’er og bredt samarbejde er Cambio godt rustet til denne transformation.

_DSR6485_skiss

Åbenhed har været et nøgleord for Cambio siden starten i 1993, og vi var tidligt ude med at tilbyde vores kunder integration til forskellige nationale e-sundhedstjenester. Ved aktivt at deltage i nationale pilotprojekter sammen med kundegrupper og andre aktører, har Cambio i dag en førende position på dette område.

Cambio er fast besluttet på at forblive førende vedrørende nationale e-sundhedstjenester, men ønsker nu at udvide åbenheden for at bidrage til at fremme innovationskraften blandt virksomheder og organisationer, der arbejder med e-sundhed.

Åbne standarder skaber et digitalt økosystem

Efterhånden som kravene til nye innovationer stiger fra sundhedssektoren, er nøgleordet ”åbenhed” vigtigere end nogensinde. Når det ikke er muligt længere for en enkelt leverandør at forsyne hele sundhedssektoren med samtlige løsninger, skal der i stedet skabes et økosystem, hvor mange aktørers innovationskraft kan udnyttes sammen.

For Cambio har denne indsigt ført til et øget fokus på åbenhed af vores platform i de senere år. Et klart eksempel på dette er Cambios forpligtelse til openEHR, et standardiseret dataformat til elektroniske patientjournaler. Tanken med openEHR er at skabe et åbent økosystem, hvor forskellige leverandører kan udvikle applikationer, der deler data mellem hinanden. Cambio har i over 10 år været en drivende kraft bag dette samarbejde.

Cambio Open Services åbner op for innovationer

En anden vigtig del af oprettelsen af en fremtidssikret platform, handler om at udvikle den i partnerskab med andre. Udviklingen af Cambios platform foregår derfor sammen med internationale kunder, SKL-ejede Inera og internationale standardiseringsorganisationer som openEHR og HL7.

Cambio har også oprettet Cambio Open Services, en cloud-tjeneste, der bruger API’er til at lade tredjepartsfirmaer udvikle og teste deres nye applikationer direkte mod Cambios platform. Dette er en satsning, der vil vokse og bidrage til, at COSMIC bliver et knudepunkt for vores kunders økosystem for e-sundhed.

Cambio COSMIC journalsystem forbinder regioner, støtter sundhedspersonalet og har altid patienten i fokus. Læs mere om det og vores arbejde med e-sundhed her:

Regional støtte med én fælles journal
Vi hjælper dig med sammenhængende kommunikation mellem kommune, hospital og primærsektoren. Cambio…
Læs mere
Støtte til personalet
Med Cambio COSMIC journalsystemet får brugerne et moderne værktøj, der reducerer administration og…
Læs mere
Patientinvolvering til bedre pleje
Cambio COSMIC styrker patientens involvering i eget forløb. Med den rigtige understøttelse er det…
Læs mere
Vil du vide mere? Spørg mig!
James-Coe-photo1-scaled

James Coe

Marketing Manager

+45 60 13 35 60

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere her »