Systemet blev indført ved, at Region Kalmar oplærte superbrugere fra kommunerne, som derefter videregav deres viden til brugerne i de enkelte kommuner. Borgholm kommune var pilotprojekt, og i dag arbejder 40 brugere hver dag med COSMIC. Siden har også Kalmar og Nybro kommuner indført COSMIC og intensiveret samarbejdet med Region Kalmar.

Den svenske Region Kalmar har brugt EPJ-systemet Cambio COSMIC i mange år, og nu er en række kommuner også blevet koblet på systemet. Det fælles projekt er stadig i sin spæde begyndelse, men der er entydige resultater. Brugerne giver udtryk for, at de oplever øget patientsikkerhed, samtidig med at der er opnået en bedre forståelse mellem plejepersonalet og af patienterne.

Da samarbejdet mellem Region Kalmar og kommunerne på begyndte, var der ingen tvivl om, at det var regionens EPJ-system, der skulle være den fælles platform for dataudvekslingen. Det var oplagt, at regionens EPJ skulle bruges, siger Birgitta Berglund fra IT-administration i Region Kalmar.

En af de store fordele ved samarbejdet er, at patientoplysningerne følger med ved skift i behandlingen mellem kommunalt og regionalt regi. Birgitta Berglund forklarer:

Når en patient ankommer til intensiv, sker videregivelsen af information ofte i hånden på et stykke papir . Et papir kan bare så hurtigt forsvinde. Hvis en patient med kontakt til hjemmeplejen kommer på intensiv, vil vi gerne have, at oplysningerne følger med i form af f.eks. sygehistorik og beskrivelse af den behandling, patienten har modtaget – det hele skal kunne ses i COSMIC. Der er også fordele andre steder, fordi kommunens brugere kan læse noter fra regionen i COSMIC, hvilket gør arbejdet mere effektivt og øger patientsikkerheden. Hvis der eksempelvis er taget prøver, er det nu blevet lettere at følge patienten fra henvisning til prøveresultat, hvis patienten giver samtykke til udveksling af journaloplysninger.

– En digital fællesplatform med alle tidligere data gør det lettere for alle, siger Birgitta Berglund.

Brugerne i kommunen oplever, at samarbejdet giver meget bedre sammenhæng i deres arbejdsdag. Som det er i begyndelsen af alle store projekter, er der også her ting, der kan forbedres.

Ifølge Birgitta Berglund kan der godt komme endnu bedre sammenhæng i processerne.

Michael Ceder er chef for den tekniske systemstyring i Region Kalmar og IT-ansvarlig for fælles behandlingsprocesser omfattende bl.a. Cambio COSMIC. Han er meget tilfreds med samarbejdet mellem Region Kalmar og kommunerne.

– Det sikrer en god sammenhæng i behandling og journalføring. Det her har vi gerne villet i lang tid for at få kommunerne med, så alle bruger samme system.