HVAD ER CAMBIO FRISQ CARE?

Forbedret planlægning og øget patientdeltagelse

Hele plejeteamet får en digital løsning, hvor de nemt kan se tidligere aktiviteter og samarbejde om igangværende plejeprocesser. Patienten følger deres plejeproces og engagerer sig via Cambio FRISQ Patient.

Med Cambio FRISQ Care integreret direkte med EHR undgås unødvendigt arbejde, og der kan bruges mere tid på patientkontakt. Løsningen letter planlægning og koordinering for plejepersonalet samt forbedrer kvaliteten af plejen.

Vil du vide mere?

Kontakt os, så hjælper vi dig

Kontakt os