Regioner og kommuner, der anvender Cambio COSMIC, har en sammenhængende journal for patienten, uanset organisatorisk tilknytning. Det giver et bedre overblik over patientens sygehistorie og behandlingsbehov.

Gennem vores tætte arbejde med klinikerne, får vi en dyb forståelse for de behov der findes i de forskellige dele af sundhedssektoren, og hvad der skal karakterisere vores fremtidige udvikling af Cambio COSMIC.
Målet er, at vores journalsystem altid vil blive opfattet som sikkert, pålideligt, brugervenligt og smart. Med disse ord driver vi videreudviklingen fremad, både når det gælder små, løbende forbedringer og når det gælder om at tage større helhedsorienterede nyskabelser til at imødekomme de fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet.

Regioner, der har implementeret Cambio COSMIC, får en sammenhængende journal for patienten, uanset organisatorisk tilknytning. Bookinger, prøveresultater, medicin, planlægning af behandlinger og pleje med meget mere – alle dele af patientens forløb er dækket, og deles imellem alle dem, der har ansvaret for behandlingen og plejen. Dette øger patientsikkerheden, sparer sundhedspersonalet tid, hvilket også betyder at kvaliteten af mødet med patienten stiger.

Tidsforbruget for sundhedspersonalet bliver lettet ved at de kan arbejde såvel stationært som mobilt, og brugerne dermed får bedst mulig støtte i de daglige opgaver og rutiner som skal udføres, uanset hvor de er.

Cambio COSMIC består af mange forskellige moduler. Hvert modul er tilpasset den funktion de understøtter, men er også udarbejdet med henblik på understøttelse af klinikernes tværgående arbejdsgange  for at sikre optimalt patientflow.

Cambio COSMIC – den mobile patientjournal

COSMIC forbinder regioner, støtter sundhedspersonalet og har altid patienten i fokus. Læs mere om det og vores arbejde med e-sundhed her:

REGIONAL STØTTE MED ÉN FÆLLES JOURNAL

STØTTE TIL PERSONALET

PATIENTINVOLVERING TIL BEDRE PLEJE

E-SUNDHEDENS ØKOSYSTEM

En sammenhængende journal giver et bedre helhedsbillede og den bedst mulige pleje og behandling