Cambio VIVA er et kraftfuldt værktøj til kommual dokumentation samt sikker viden og beslutningsstøtte, der letter det daglige arbejde.

Cambio VIVA er udviklet til at kunne følge med i organisationens udvikling og ændringer. Ud over at være et kraftfuldt værktøj, der adresserer arbejdsprocesser og arbejdsgange, indeholder VIVA en række automatiske processer. Cambio VIVA indeholder innovative funktioner, der imødekommer medarbejdernes forventninger til mobilitet og fleksibilitet.

Cambio VIVA hjælper brugeren til at tage beslutninger gennem mange automatiske processer. Systemets brugervenlige brugergrænseflade sikrer også at, eksempelvis undersøgelser og beslutninger, der træffes og ordrer der er sendt, er lettere at finde og tydeligt placeret i systemet. Når alt er samlet et sted, får personalet et meget klarere overblik. Dette letter arbejdet og sikrer, at personalet ser ál vigtig dokumentation om den enkelte patient på en hurtig og sikker måde. Det hele er med til at sikre en bedre pleje. Yderligere er det også let at udføre detaljeret og effektiv opfølgning af arbejde, der udføres gennem en fleksibel statistisk funktionalitet.

Cambio VIVA består af et antal delsystemer, der kan anvendes separat eller integreret med hinanden. Systemerne er tilpasset til individuel pleje og til familiepleje. Borgerne har mulighed for at deltage gennem forskellige e-tjenester.

Klare processer giver sikkerhed og mulighed for at udvikle sig

Cambio VIVA leverer et digitalt produkt som supporterer arbejdsprocesser og følger organisationens udvikling og ændringer.