Med Cambios kliniske beslutningsstøtte får brugerne intelligent og effektiv support til behandling af patienter. Relevante kliniske retningslinjer er kombineret med aktuel patientspecifik information, for at sikre at disse bliver overholdt, og derved øge patientsikkerheden.

Et digitaliseret klinisk beslutningsstøtte kombinerer patientspecifikke oplysninger med retningslinjer, der er baseret på medicinsk evidens, for at kontrollere overensstemmelse eller rådgive om, hvad der er den bedste behandling for patienten.

I dag er der overvældende beviser for, at klinisk beslutningsstøtte forbedrer patientsikkerheden og letter brugen af evidensbaseret behandling. Det fungerer bedst, når det er gnidningsløst integreret i arbejdsprocessen, og ikke kræver at man forlader journalsystemet eller skal indtaste data flere gange.

Cambio CDS er baseret på internationale standarder og er designet til at være nemt at integrere i et underliggende lokalt journalsystem. Produktet støtter en lærende organisation, hvor ny viden, i form af medicinske regler, løbende kan tilføjes og komme i anvendelse i den kliniske hverdag. Cambio CDS kan anvendes inden for alle dele af sundhedsvæsenet, uanset klinisk speciale eller organisatorisk tilknytning.

Beslutningsstøtte til forebyggelse af slagtilfælde

Produkter

Cambio CDS Apps – er små beslutningsstøtteapplikationer, som er indlejret i det lokale journalsystem og designet til at understøtte bestemte kliniske processer. De kan aktiveres automatisk baseret på begivenheder i journalsystemet, som fx nye patientoplysninger, eller tilgås igennem et menuvalg.

Cambio CDS Platform – er en cloud-baseret tjeneste til udvikling og implementering af klinisk beslutningsstøtte, som kan integreres med ethvert medicinsk journalsystem. Platformen består af udviklingsværktøjer, regelmotor, vidensdatabase og tjenester til implementering og monitorering af beslutningsstøtteapplikationer (Cambio CDS Apps). Den kliniske viden er opbrudt til maskinlæsbare regler baseret på internationale standarder og referenceterminologier, så regler om beslutningsstøtte let kan deles mellem forskellige beslutningsstøtteapplikationer uafhængigt af leverandør. Reglerne kan bruges som legoklodser til at opbygge en kraftfuld og fleksibel klinisk beslutningsstøtte.

I dag tilbyder Cambio CDS forskellige typer af CE-mærket proces- og beslutningsstøtte. Her er nogle eksempler på vores løsninger:

FOREBYGGELSE AF SLAGTILFÆLDE

PROSTATA CANCER

FOREBYGGELSE AF SKADE I SEKUNDÆRPLEJEN

FAMILIÆR HYPERKOLESTEROLÆMI

Cambio CDS klinisk beslutningsstøtte

Cambios klinisk beslutningsstøtte kombinerer patientspecifikke oplysninger med regelsæt, som er lavet på baggrund af nationale kliniske retningslinjer, baseret på videnskabelig evidens.

Innovativ beslutningsstøtte, der giver støtte til kompleks behandling

Formålet er at rådgive klinikere til at tage beslutninger om, hvilken behandling der er bedst for patienten, eller sikre at visse retningslinjer bliver overholdt.

Din browser understøtter ikke JavaScript, eller også er JavaScript slået fra. Siden virker bedst, hvis JavaScript er slået til.