Vi har mere end 15 års erfaring med at levere resultater, kvalitet og datadrevet overblik over en patients tilstand.

Cambio-løsningen er designet til at behandle, administrere og levere data fra mere end 900 typer medicinsk udstyr på tværs af flere producenter, der konstant udvikler sig, så de imødekommer de stadigt stigende udfordringer, som vores kunder møder.

  • Støtter digitaliseringsstrategien
  • Forbedrer patientsikkerheden
  • Sparer både omkostninger og behandlings- og plejetid
  • Øger standardiseringen af behandlings- og plejetid
  • Kompatibelt med de ledende IT-systemer indenfor sundhedsvæsenet

Cambio CIS

Cambio CIS:
En sammenhængende specialjournal (PDMS) for anæstesi, intensiv- og neonatal

Større patientviden, bedre patientpleje

Cambios CIS giver nøjagtige og rettidige data, som klinikerne har brug for. Cambio CIS-løsningen er tilsammen en klinisk patientadministrationsløsning i realtid, der giver plejeteams kontekstuelle oplysninger om en patients tilstand, der kan muliggøre tidlige interventioner, forbedre patientsikkerheden og give bedre kliniske resultater.

Én løsning på tværs afdelinger

ICU/NICU
Cambio CIS ICU er et intuitivt og brugervenligt patientdatastyringssystem for det kliniske arbejde på intensivafdelinger, det understøtter øget patientsikkerhed og produktivitet på intensivafdelingerne.

Cambio CIS NICU består af en fuldt integreret elektronisk medicinsk registrering, et elektronisk recept- og administrationssystem, et patientdatahåndteringssystem og et forretningsinformationmodul. CIS er garanteret at øge patientsikkerheden og produktiviteten i NICU. 

Anaesthesia
Cambio CIS Anaesthesia er et brugervenligt og intuitivt specialistmodul udviklet af anæstesiologer i tæt samarbejde med Cambio for specifikt at imødekomme anæstesiologiske afdelingers behov. 

Recovery
Cambio CIS HealthQ løser de største udfordringer i dataudtræk af sundhedsydelser ved at muliggøre klar identifikation, stratificering og filtrering af store datasæt hurtigt, nøjagtigt og i det format, du har brug for. 

Odense Universitetshospital har brugt Cambio CIS Critical Information System siden 2005.

Cambio har udviklet sin CIS suite i samarbejde med flere hospitaler

Vi har anvendt en gennemprøvet implementeringsmetode, der stammer fra adskillige afdelinger og mere end 50 klinikere.