Løsning til at redde liv

Den bedste måde at hjælpe det kliniske personale med at redde flere liv er ved at give dem en udførlig, interaktiv og dynamisk patientorienteret dataoversigt. En helhedsorienteret oversigt med let adgang til vital information i hvilken som helst tidsmæssig opløsning med mulighed for at se og opdatere, hvad der er nødvendigt i enhver given patientsituation, tillige med relevante og tilpassede kliniske beslutningsværktøjer.

Cambio CIS er et system udviklet specifikt til anæstesiologi og intensivafdelinger samt til forskning. Systemet giver det kliniske personale et omfattende og patientcentreret dataoverblik og hurtig adgang til nøjagtige og tværgående data.

Én patient, et overblik

Med Cambio CIS bliver det nemmere at samarbejde og dele data mellem enheder og ansvarsområder. Cambio har udviklet CIS i tæt samarbejde med intensivafdelinger samt anæstesiafdelinger og postoperative afdelinger.

Løsninger for livet

Implementering af Cambio CIS er et vigtigt skridt i digitalisering i sundhedssektoren. Når man deler data mellem enheder, øger man også muligheden for standardiseringen af pleje og behandling. Cambio CIS fungerer sammen med førende it-systemer inden for sundhedssektoren og bliver løbende udviklet i samarbejde med kunder.

It-system til understøttelse af anæstesijournaler og intensivjournaler

Cambio CIS er et komplet system, som:

  • Understøtter digitaliseringsstrategien
  • Øger muligheden for standardisering i sundhedssektoren
  • Fungerer sammen med førende it-systemer inden for sundheds

Karin Glindtvad

Product Manager

+4541908030

Systemet består af et antal moduler, der er specialtilpassede til forskellige enheder

Informationssystem til intensivafdelinger (ICU)

Informationssystem til anæstesiafdelinger (AN):

Detaljerede dataudtræk til sundheds-it:

Odense Universitetshospital har brugt Cambio CIS Critical Information System siden 2005

Cambio har udviklet sin CIS suite i samarbejde med flere hospitaler

Vi har anvendt en gennemprøvet implementeringsmetode, der stammer fra adskillige afdelinger og mere end 50 klinikere.