Clinical Information System

Cambio CIS er udviklet til at modtage og vise data fra forskellige typer medicinsk udstyr i sammenhæng med andre patientdata.

Én patient, et overblik

Cambio CIS er et system udviklet specifikt til anæstesiologi og intensivafdelinger samt til forskning. Systemet giver det kliniske personale et omfattende og patientcentreret dataoverblik og hurtig adgang til nøjagtige og tværgående data. Et komplet system, der understøtter anæstesi- og intensivjournaler (PDMS/Patient Data Management System).

Med Cambio CIS bliver det nemmere at samarbejde og dele data mellem enheder og ansvarsområder. Cambio har udviklet CIS i tæt samarbejde med intensivafdelinger samt anæstesiafdelinger og postoperative afdelinger.

Løsninger for livet

Implementering af Cambio CIS er et vigtigt skridt i digitalisering i sundhedssektoren. Når man deler data mellem enheder, øger man også muligheden for standardiseringen af pleje og behandling. Cambio CIS fungerer sammen med førende it-systemer inden for sundhedssektoren og bliver løbende udviklet i samarbejde med kunder.

It-system til understøttelse af anæstesijournaler og intensivjournaler

Cambio CIS er et komplet system, som:

 • Samlet patientoverblik med oversigt over patientens status
 • Medicinmodul til ordination og administration af medicin, dosisberegning og interaktionskontrol
 • Medicinprotokol bestående af ét eller flere lægemidler tilpasset forskellige behandlingssituationer
 • Væskebalance
 • Understøttelse af beregning af internationalt anerkendte scores som APACHE II, SAPS II og 3, SOFA, NEMS, PIM2 og TISS
 • Grafisk visning af observationer indsamlet fra medicinsk udstyr
 • Grafisk visning af manuelt registrerede observationer
 • Rapport- og analysemodul
 • Patientjournal for anæstesi og intensivpleje med støtte til behandlingsplaner samt ind- og udskrivning
 • Integrationer med omkringliggende systemer, f.eks. journalsystemer og laboratoriesystemer
 • Modul til eksport af data

  Towe Andrén

  Portfolio Manager

  Systemet består af et antal moduler, der er specialtilpassede til forskellige enheder

  Informationssystem til intensivafdelinger (ICU)

  Informationssystem til anæstesiafdelinger (AN):

  Landspítali Reykjavik vil have de bedste specialesystemer

  Cambio har udviklet sin CIS suite i samarbejde med flere hospitaler

  Vi har anvendt en gennemprøvet implementeringsmetode, der stammer fra adskillige afdelinger og mere end 50 klinikere.