Danmark

Cambio CIS
Critical
Information
System

Løsning til at redde liv – Den bedste måde at hjælpe det kliniske personale med at redde flere liv er ved at give dem en udførlig, interaktiv og dynamisk patientorienteret dataoversigt. En helhedsorienteret oversigt med let adgang til vital information i hvilken som helst tidsmæssig opløsning med mulighed for at se og opdatere, hvad der er nødvendigt i enhver given patientsituation, tillige med relevante og tilpassede kliniske beslutningsværktøjer.

caihx03423
clinic-1807543_1920

Cambio har udviklet sin CIS suite i samarbejde med flere hospitaler

Vi har anvendt en gennemprøvet implementeringsmetode, der stammer fra adskillige afdelinger og mere end 50 klinikere.

Vi har mere end 15 års erfaring med at levere resultater, kvalitet og datadrevet overblik over en patients tilstand.

Cambio-løsningen er designet til at behandle, administrere og levere data fra mere end 900 typer medicinsk udstyr på tværs af flere producenter, der konstant udvikler sig, så de imødekommer de stadigt stigende udfordringer, som vores kunder møder.

  • Støtter digitaliseringsstrategien
  • Forbedrer patientsikkerheden
  • Sparer både omkostninger og behandlings- og plejetid
  • Øger standardiseringen af behandlings- og plejetid
  • Kompatibelt med de ledende IT-systemer indenfor sundhedsvæsenet

Odense Universitetshospital har brugt Cambio CIS Critical Information System siden 2005.

Større patientviden, bedre patientpleje

Cambios CIS giver nøjagtige og rettidige data, som klinikerne har brug for. Cambio CIS-løsningen er tilsammen en klinisk patientadministrationsløsning i realtid, der giver plejeteams kontekstuelle oplysninger om en patients tilstand, der kan muliggøre tidlige interventioner, forbedre patientsikkerheden og give bedre kliniske resultater.

Én løsning på tværs afdelinger

ICU/NICU
Cambio CIS ICU er et intuitivt og brugervenligt patientdatastyringssystem for det kliniske arbejde på intensivafdelinger, det understøtter øget patientsikkerhed og produktivitet på intensivafdelingerne. Læs mere »

Cambio CIS NICU består af en fuldt integreret elektronisk medicinsk registrering, et elektronisk recept- og administrationssystem, et patientdatahåndteringssystem og et forretningsinformationmodul. CIS er garanteret at øge patientsikkerheden og produktiviteten i NICU. Læs mere »

Anaesthesia
Cambio CIS Anaesthesia er et brugervenligt og intuitivt specialistmodul udviklet af anæstesiologer i tæt samarbejde med Cambio for specifikt at imødekomme anæstesiologiske afdelingers behov. Læs mere »

Recovery
Cambio CIS HealthQ løser de største udfordringer i dataudtræk af sundhedsydelser ved at muliggøre klar identifikation, stratificering og filtrering af store datasæt hurtigt, nøjagtigt og i det format, du har brug for. Læs mere »

Vil du vide mere? Spørg mig!
James-Coe-photo1-scaled

James Coe

Marketing Manager

+45 60 13 35 60

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere her »