Cambio Healthcare Systems køber den danske softwarevirksomhed Daintel, der leverer kliniske it-løsninger til sundhedssektoren – især til intensiv og anæstesi.

Med købet styrker Cambio Healthcare Systems både sit elektroniske patientjournalsystem Cambio COSMIC og får endnu flere produkter i porteføljen af sundhedsteknologiske løsninger. Daintels løsning sælges også fremover som stand alone løsning.

  • Daintel er en super dygtig spiller på markedet for sundhedsteknologi og passer perfekt til vores portefølje. Vi glæder os til at arbejde med produkterne og til at indarbejde dem i COSMIC og få en endnu mere komplet suite, siger Peter GIlle, CEO for Cambio Healthcare Systems

Patrick Hulsen, grundlægger og CEO i Daintel supplerer:

  • Vi valgte at sælge til Cambio, fordi de har den samme vision for fremtidens sundhedsvæsen med åbne it-standarder, som vi har. Med åbne standarder kan forskellige aktører levere moduler til en fælles sundheds-it-platform i stedet for, at vi hegner os inde bag lukkede it-systemer.

Et stærkt patientoverblik og hurtig adgang til præcise data på tværs

Daintel har 15 års erfaring med sundheds-it især til intensive anæstesiafdelinger. Og samarbejdet mellem Daintel og Cambio er ikke nyt, men testet af i praksis: Allerede i 2018 vandt de to sammen med Capsule Technology et udbud til Region Syddanmark om en løsning til dataopsamling fra medicoteknisk udstyr på regionens hospitaler, MDIC (Medical Device Information Collection, der samler, opbevarer og formidler alle data i ét samlet system).

  • Med Daintel som en del af Cambio bliver det nemmere for vores kunder at arbejde med og dele data på tværs af afdelinger, ansvarsområder og personer. Daintels løsninger er udviklet i tæt dialog med klinikere for at levere den funktionalitet, afdelingerne efterspørger: et stærkt patientoverblik og hurtig adgang til præcise data på tværs, siger Peter Gille og fortsætter:
  • Jeg er yderst tilfreds med de muligheder, som købet giver os i forhold til ekspansion og styrket samarbejde med vores kunder. Daintel vil være en del af COSMIC med en fælles lægemiddelliste og en ensartet og sammenhængende brugeroplevelse, men vil også fungere som en selvstændig løsning, der kan integreres i kundernes eksisterende journalsystem og sikre en kontinuerlig strøm af data.

Yderlige oplysninger?
Kontakt Anne Mette Bang, Administrerende direktør i Cambio Healthcare Danmark på:
23208683 eller anne-mette.bang@cambio.dk