Henover efteråret 2018 er man gået i gang med opgraderingen til den nye COSMIC R8.1 på Færøerne. I den nye version af COSMIC er der sket en markant videreudvikling af analytics-delen. Det byder på nye muligheder i det færøske sundhedsvæsen, fortæller Ingi Mittún, økonomidirektør på Landssygehuset Færøerne.

Health analytics – som i COSMIC-sammenhæng udgøres af COSMIC Intelligence og COSMIC Insights – omfatter både ledelsesrapporteringsværktøjer til brug til den ledelsesmæssige styring af et hospital og værktøjer til generelt at optimere sundhedstilstanden hos den enkelte patient eller en befolkningsgruppe.

Ledelsesrapportering skaber nye indsigter

På Færøerne har man arbejdet målrettet med at udnytte de helt nye ledelsesrapporteringsværktøjer i COSMIC til brug i den ledelsesmæssige styring af hospitalerne, et arbejde som forventes at blive intensiveret, når den nye version af COSMIC er implementeret, fortæller Ingi Mittún, økonomidirektør på Landssygehuset Færøerne.

”Vi arbejder hele tiden med ledelsesrapportering. Det er en ongoing proces at sikre det rette input i systemet, så vi kan få de rette data ud i den anden ende,” siger Ingi Mittún.

”Vi prøver fx at kvalificere vores ventelister for at vurdere, om de er korrekte. Vi går gennem alle specialerne. Hvornår er en patient henvist, hvornår har patienten haft den første kontakt, hvordan er kontakten registreret, er patienten blevet tilset af en læge? Og hvornår skal patienten overhovedet tælles som en del af ventelisten? Alt det arbejder vi på at kunne automatisere, så vi kan trække informationerne ud via COSMIC.”

Markant videreudvikling af health analytics i COSMIC R8.1

I den nye version af COSMIC R8.1 er der sket en markant videreudvikling af analytics-delen, som retter sig mod to overordnede brugssituationer. Man kan vælge at søge insights om en enkelt patient, eller man kan arbejde bredt med en population med anonymiserede data.

COSMIC Intelligence med patienten i fokus

Med COSMIC Intelligence får klinikeren en samlet præsentation af alle relevante journaldata om patienten over tid. Tidligere var det fx sådan, at skulle en læge danne sig et overblik over en patient, så skulle lægen lede rundt i journalen efter blodprøvesvar, blodtryk over tid, hvilken medicin patienten har fået, og hvordan hun har reageret på medicinen – og herudfra danne sig et overblik.
Med afsæt i definerede skabeloner, fx for en diabetiker eller en kemopatient, henter COSMIC Intelligence automatisk alle relevante oplysninger fra journalen over tid og præsenterer det hele samlet for klinikeren i ét vindue på en gang. Det sparer både tid til at lede i journalen, mindsker risikoen for at relevante oplysninger overses, og skaber et samlet og overskueligt billede af patienten, som klinikeren kan agere ud fra.

COSMIC Insights til population health management

Den anden brugssituation for health analytics retter sig mod population health management, hvor man arbejder med forskellige populationer af anonymiserede data. Det kan være for at søge viden om fx diagnoser, vaccinationer eller medicinering blandt grupper i befolkningen opdelt efter fx køn, alder eller geografisk område.

Analytics er et stærkt redskab, klinikerne kan bruge på tværs af befolkningen som grundlag for at kunne opfange og forudsige tendenser, skabe overblik over forekomster og udvikling af bestemte sygdomme, eller målrette behandlings- og forebyggelsestiltag med det overordnede mål at optimere sundhedstilstanden i befolkningen.

Analytics er et brugbart redskab i hverdagen

I det hele taget er health analytics et brugbart redskab i hverdagen, mener Ingi Mittún.

”Med COSMIC Intelligence kan vi træffe bedre beslutninger og trække bedre statistikker på fx patienter og virksomhedsdata fra klinikken. COSMIC Intelligence er udviklet specielt til, at klinikerne selv kan hente data ud, fx om ventelisten på deres afdeling, belægningsgraden og andre oplysninger, ud fra de rettigheder som klinikeren har til at klikke rundt i data for at sammenstille rapporter. I dag fungerer det noget mere nørdet og tungt, hvor man skal ringe til sekretariatet og få dem til at lave statistikkerne.”

Ingi Mittún er økonomidirektør på Landssygehuset Færøerne og har været med hele vejen i implementeringen af COSMIC på Færøerne (2006-2008). Ingi Mittún står i dag i spidsen for et initiativ for at samle al klinisk information og digitalisere hele sundhedsvæsenet på Færøerne via COSMIC.