I samarbejde med Cambio Healthcare Systems er Skotland i fuld gang med at udnytte mulighederne for klinisk beslutningsstøtte i det samlede sundhedsvæsen, på tværs af primær og sekundær sektor. Resultaterne viser allerede nu, at patienterne får bedre forebyggelse og behandling, og at det skotske sundhedsvæsen kan spare millioner af pund hvert år.

Skotterne har ganske vist ry for at være nærige og tilbageholdende. Men kigger man på det skotske sundhedsvæsen i dag, så er det tydeligt, at det er et ry, der ikke har hold i virkeligheden. NHS Scotland (det skotske sundhedsministerium) investerer nemlig i disse år betydeligt i at udnytte de muligheder, der findes inden for klinisk beslutningsstøtte og bringe dem helt ud til alle aktører i det samlede sundhedsvæsen, fra praktiserende læger til hospitaler.

National løsning til klinisk beslutningsstøtte

I efteråret 2017 valgte NHS Scotland Cambio Healthcare Systems som samarbejdspartner til at udvikle og implementere en national løsning til klinisk beslutningsstøtte. Første fase af projektet, der fokuserede på frontløberne blandt de praktiserende læger, har været en succes, og man er nu i gang med at udvide med flere pilotprojekter i sekundær sektor og hos nationale sundhedsaktører. Målet er en national løsning, dækkende primær sektor, sekundær sektor og nationale sundhedsaktører.

Klinisk beslutningsstøtte i både primær og sekundær sektor

Cambios løsning til klinisk beslutningsstøtte er bygget på åbne standarder og kan integreres med forskellige journalsystemer, heriblandt de 2-3 journaler der anvendes hos de skotske praksislæger, de skotske hospitalers EPJ og også tværgående, nationale systemer. Skotland er opdelt i 14 sundhedsregioner og har omkring 950 praksislæger.

De skotske regioner og hospitaler kan beslutte, inden for hvilke sygdomsområder de ønsker at implementere klinisk beslutningsstøtte, og hvilke retningslinjer og anbefalinger for forebyggelse og behandling de ønsker at anvende, og de kan foretage individuelle justeringer og tilpasninger inden for de enkelte specialer.

Mange pilotprojekter i gang

De pilotprojekter inden for klinisk beslutningsstøtte man lige nu er i fuld gang med i Skotland, spænder bredt.
Projekterne omfatter smertebehandling, cøliaki-screening og polyfarmaci (hvor beslutningsstøtten hjælper lægerne med at udskrive den rette medicin til patienter, der anvender mere end fem slags receptpligtig medicin på samme tid).

Andre projekter undervejs er forebyggelse af slagtilfælde (behandling af uregelmæssig hjerterytme), prioritering af ventelister ved brystkræft og knæledsoperationer, og radiologernes brug af klinisk beslutningsstøtte for at undgå unødige rutinehenvisninger til fx CT-scanninger, hvor man har en begrænset kapacitet.

Resultatet er bedre behandling for færre penge

Beslutningsstøtte til forebyggelse af slagtilfælde er tidligere testet i et videnskabeligt studie, der omfattede en population på 400.000 borgere. CDS-applikationen Stroke Prevention blev anvendt i journalsystemet i både primær og sekundær sektor.
Før opstart blev 70 % af patienterne med atrial fibrillation behandlet korrekt. Efter at have anvendt beslutningsstøtte det første år, er tallet steget til 74 % korrekt behandlede patienter. Det svarer til, at en lille region med ca. 400.000 indbyggere vil kunne undgå 10-12 hjerteanfald om året og spare i omegnen af en halv million pund alene i sundhedsudgifter – læg hertil de afledte omkostninger der spares i forbindelse med fx sygemelding fra job og rehabilitering.

Skaleret op på nationalt plan med 5,8 mio. skotter – eller for den sags skyld 5,8 mio danskere (opgjort 2017) – kan man forvente en samlet besparelse på knap 6 mio. pund om året (1 mio. pund sparet pr. 1 mio. indbyggere). I Danmark ville det svare til en besparelse på lige knap 50 mio. kr.