På Færøerne har den elektroniske patientjournal heddet COSMIC siden 2006. Henover efteråret 2018 er man gået i gang med opgraderingen til den nye COSMIC R8.1, et projekt der forventes afsluttet i efteråret 2019.

På Færøerne har man digitaliseret hele sundhedsvæsenet med COSMIC som omdrejningspunkt. Den politiske ambition har fra starten i 2006 heddet én journal, og målet har været at komme til at køre helt uden papir. Og den politiske ambition er i høj grad blevet indfriet.

Én fælles journal for alle aktører i sundhedsvæsenet

I dag anvendes COSMIC tværsektorielt i det færøske sundhedsvæsen, fortæller Ingi Mittún. Ingi Mittún er økonomidirektør på Landssygehuset Færøerne og har været med hele vejen i implementeringen af COSMIC på Færøerne (2006-2008).

Ingi Mittún står i spidsen for initiativet om at samle al klinisk information og digitalisere hele sundhedsvæsenet på Færøerne via COSMIC. I den forbindelse er det også naturligt, at det er netop Ingi Mittún, der står for implementeringen af den nyeste version af COSMIC, R8.1.

Én patient, én journal

”Visionen på Færøerne hedder én patient, én journal,” indleder Ingi Mittún og fortsætter: ”Vi anvender COSMIC EPJ i både primær og sekundær sektor. Og det er ikke blot på vores 3 sygehuse og hos vores ca. 30 praktiserende læger. COSMIC integrerer også til apotekerne, og journalen anvendes hos jordemødrene med digitaliseret vandrejournal fra graviditet til fødsel, i sundhedsplejen og endda helt ud på skolerne som fx sygeplejeskolen.”

Ingi Mittún tilføjer: ”Vi har for nylig indgået aftale med kommunerne om at få COSMIC ud på plejehjemmene, så fx medicineringen af den ældre borger bliver transparent og dermed mere sikker, og hjemmeplejen er step to.”

Opgradering til nyeste version af COSMIC

Her i ugerne op mod jul er der ekstraordinær travlhed på sygehuset i Torshavn – men heldigvis er det ikke pga. øget patientpres i klinikken.

”Sammen med Cambio er vores klinikere i fuld gang med at afholde workshop nr. to, efter at vi i august besluttede at opgradere til COSMIC R8.1,” siger Ingi Mittún og fortsætter: ”Den første dag arbejdede vi med den nye brugergrænseflade, som har fået et løft. På workshoppens dag to og tre dykkede vi ned i det nyudviklede medicinmodul, der følger med opgraderingen, og som fungerer langt bedre for klinikerne.”

Bedre arbejdsgange og færre klik

Ingi Mittún ser frem til de kommende workshops i forbindelse med implementeringen, hvor mere ny funktionalitet skal tages i brug og arbejdes på plads i nye arbejdsgange.

”Siden vi afholdt workshops med brugerne, da vi rullede COSMIC ud for første gang, er vi blevet meget klogere. Vi forventer absolut at få udviklet bedre arbejdsgange og arbejdsvilkår for klinikerne, fx så de får en bedre oversigt, når de står med patienten, ligesom vi er blevet stillet i udsigt, at med de rette skabeloner vil klinikerne også få langt færre klik,” forklarer Ingi Mittún og henviser til, at fx i forbindelse med det nye medicinmodul er der 1500 skabeloner, der skal tjekkes igennem, tilpasses eller laves om.

Understøtter mobile enheder

En anden fordel, som Ingi Mittún fremhæver ved den nye version af COSMIC, er understøttelse af mobile enheder.

”Når vi har opgraderet, kan sygeplejersker og læger anvende tablets og iPads i klinikken. Generelt har brugen af tablet og iPads været lidt oversolgt indtil nu. Først for et års tid siden var iPads udviklet specielt til plejedelen, og med COSMIC R8.1 kan mobile enheder også anvendes til lægedelen. Nu er brugergrænsefladen responsiv og specifikt udviklet til iPads, så det ser godt ud og er praktisk anvendeligt,” siger Ingi Mittún.

Vi griber opgaven seriøst an

Selv om implementeringen er en stor opgave, er det nu ikke noget, der får Ingi Mittún og kollegerne til at ryste på hånden. Tværtimod, forklarer Ingi Mittún.

”Vi griber opgaven seriøst an. Det ligger os meget på sinde at implementere den nye version af COSMIC ordentligt. Derfor planlægger vi også med en implementeringsperiode, der strækker sig over et års tid. Vi kan se, at det er den tid, som vores svenske kolleger har brugt på at implementere R8.1, og vi vil gerne implementere på en måde og i et tempo, hvor det passer med vores ressourcer og arbejdsvilkår, og hvor vi får inddraget både klinikere og brugere.”

Nye muligheder med Health Analytics

På Færøerne har man arbejdet målrettet med COSMIC Intelligence, et arbejde som forventes at blive intensiveret, når den nye version af COSMIC er implementeret. COSMIC Intelligence er en stærk business intelligence-løsning, der understøtter både behovet for ledelsesrapportering til brug til den ledelsesmæssige styring af et hospital og til sundhedsfaglig kvalitetssikring, -udvikling og opfølgning.

Herudover ser man frem til at tage COSMIC Insights i brug til at sammenstille data for en befolkningsgruppe eller på tværs af populationer direkte i COSMIC. ”COSMIC Insights er sat lidt på pause lige nu, mens vi udruller medicinmodulet, for det kræver specialudvikling, som vi ikke prioriterer lige nu,” siger Ingi Mittún.

Hold øje med kommende nyheder fra Cambio, hvor Ingi Mittún og Cambio fortæller mere om mulighederne og planerne med health analytics på Færøerne, både i form af COSMIC Intelligence og COSMIC Insights.