I Region Nordjylland er vejen mod mere værdi for pengene klar: Regionerne skal samarbejde i langt højere grad end hidtil. I efteråret sætter Region Nordjylland gang i et nyt tværregionalt projekt, der skal samle data op fra flere tusinde medicotekniske apparater på de jyske og fynske sygehuse.

Mangel på læger og sygeplejersker, stramme budgetter, stigende patientpres, politiske krav til ventetider og behandlingsgarantier. Det er blot nogle af de mange ender, som de danske regioner skal få til at nå sammen i driften af et sundhedsvæsen, som er presset på økonomi og ressourcer hele vejen rundt.

Med knap 600.000 borgere er Region Nordjylland landets mindste. Men det er ikke ensbetydende med, at regionen har skruet ned for de sundhedsmæssige ambitioner.

Tværregionalt samarbejde er vejen frem
– I Region Nordjylland arbejder vi målrettet på at trække så meget sundhed som muligt ud af de penge, der er til rådighed. Det sker ud fra en parole om, at der skal skabes mest mulig værdi for flest mulige for færrest mulige penge, indleder Kristian Alstrup Baden, Kontorchef for Strategisk Digitalisering.  

– Vi arbejder tæt sammen med landets øvrige regioner i det omfang, det kan lade sig gøre og giver mening i forhold til at optimere på regionernes fælles ressourceanvendelse. Særligt med Region Midtjylland og Region Syddanmark har vi et tæt samarbejde inden for sundhed og sundhedsteknologi, fordi vi benytter samme EPJ-system, uddyber Kristian Alstrup Baden.

EPJ er en forkortelse for elektronisk patientjournal.

Data fra flere tusinde medicotekniske apparater
I løbet af efteråret går Region Nordjylland i gang med et nyt projekt, hvor Region Syddanmark og Region Midtjylland også er involveret.

På de danske sygehuse findes der i dag titusindvis af medicotekniske apparater. De fleste af os tænker nok umiddelbart på hjertemonitoren med biplyden, som vi kender fra film – men apparaterne findes spredt over rigtig mange sygehusafdelinger og bruges til vidt forskellige målinger og overvågning af patienterne.

Alene i Region Nordjylland foretages der årligt 120.000 operationer, 75.000 indlæggelser og udskrivninger, og 1.000.000 ambulante besøg inkl. skadestue.

– I dag bruger sygeplejersker og andre sundhedsfaglige meget tid på at aflæse medicotekniske apparater, notere værdierne og opdatere patientens journal. Det stjæler tid fra deres kerneopgave, og vi spilder deres sundhedsfaglige kompetencer på administrativt arbejde, fastslår Kristian Alstrup Baden.

Målinger og registreringer ryger direkte ind i patientens journal
– MDI-projektet, vi nu sætter i gang, handler om at bruge it til automatisk at opsamle data fra de mange medicotekniske apparater og registrere oplysningerne i den enkelte patients journal, forklarer Kristian Alstrup Baden.

MDI er en forkortelse for Medical Device Information. MDI-projektet baserer sig på Cambios CDC-platform, som Region Midtjylland og Region Syddanmark også arbejder med. 

– Næsten uanset hvilken slags medicoteknisk apparat, der er tale om, og hvilken producent der har leveret apparatet, så kan CDC-platformen automatisk opsamle og gemme de millioner af data, som registreres af apparaterne døgnet rundt. Data bliver opsamlet med det samme, og sygeplejersker og læger kan straks se dem i patientens journal, forklarer Tomas Block, Chief Medical Officer hos Cambio.

– Vi sparer de varme hænder til patienten i stedet for administration, vi undgår risikoen for manuelle fejl ved aflæsning og indtastning i en travl hverdag, og der er ingen tidsforsinkelse. Alle faggrupper omkring en patient kan med det samme se oplysningerne i patientens journal, siger Kristian Alstrup Baden.

Oplysninger også tilgængelige i specialesystemer
Men det er ikke kun i patientens journal, at læger og sygeplejersker får nytte af den automatiske dataopsamling. Data bliver nemlig opsamlet og gemt på en måde, så de også kan anvendes af andre systemer.

– Data fra de mange medicotekniske apparater bliver gjort tilgængelige på tværs af mange af de specialesystemer, som anvendes i den samlede patientpleje på danske hospitaler og sygehuse. Det giver hurtigere og bedre patientpleje, når alle relevante oplysninger er tilgængelige direkte i de systemer, som de forskellige specialister rundt om patienten anvender, uddyber Tomas Block.

Nye muligheder for samarbejde, kvalitetsarbejde og forskning
– Regionernes fælles MDI-projekt åbner for spændende perspektiver for at kigge meget mere ind i, hvad kommer der til at ske på hele det medicotekniske område, og om vores samarbejde også kan intensiveres fx på indkøb af medicoteknisk udstyr, siger Kristian Alstrup Baden.

– Perspektiverne i projektet rækker langt og byder på helt nye muligheder for at lave kvalitetsarbejde og forskning, og digitalisere og effektivisere sundhedsvæsenet, fastslår Kristian Alstrup Baden.

Kontaktpersoner

Region Nordjylland
Kristian Alstrup Baden
Kontorchef for Strategisk Digitalisering
25 14 63 07
kab@rn.dk

Cambio
Tomas Block, MD PhD MBA
Chief Medical Officer, Head of Incubator and M&A
+46 709368973
tomas.block@cambio.se