11-16. marts samles 150-200 studerende, sundhedsprofessionelle og aktører indenfor sundhedsteknologi og – it, blandt andet Cambio Healthcare Systems Denmark i Odense for sammen at udvikle innovative løsninger til sundhedssektoren. I år er med udgangspunkt i cases fra Steno Diabetes Center Odense.

Masser af inspiration til det videre arbejde med klinisk beslutningsstøtte

Cambio stiller sin kliniske beslutningsstøtte, CDS til rådighed for en gruppe af studerende, der skal finde nye perspektiver og vinkler på, hvordan diabetespatienter kan inddrages aktivt i deres egen behandling og tage større ansvar for fx livsstilsændringer. Hvordan kan CDS implementeres hos de praktiserende læger, og hvordan kan den kliniske beslutningsstøtte være med til at sikre mere borgerinddragelse?

Baggrunden er, at der er indgået ny overenskomst med de praktiserende læger – diabetespatienter skal fremover behandles hos de praktiserende læger.

Hvad kan den praktiserende læge bruge CDS til?

Klinisk beslutningsstøtte (CDS) kan være med til at understøtte patientsikkerheden og gøre arbejdsgange sikre og hurtigere for lægen i forbindelse med diabetespatienter. CDS kombinerer specifikke oplysninger om den enkelte patient med kliniske vejledninger baseret på medicinsk evidens for at give klinikeren råd om den bedste behandling og for at sikre, at reglerne overholdes.

Nye vinkler på, hvordan vi inddrager diabetespatienter aktivt i egen behandling

De studerende skal komme med nye perspektiver på, hvordan vi udbygger CDS, så den kliniske beslutningsstøtte kan blive et fælles redskab for den praktiserende læge og for borgere med nyopdaget diabetes. Det kræver, at borgeren kan se meningen med at dele oplysninger om sit hverdagsliv med lægen og ser CDS som et værktøj, der kan være med til at begrænse udviklingen af komplikationer ved diabetes 2.

Hos Cambio håber vi på at få masser af ideer til at udbygge samarbejdet med klinikerne og forslag til nye tekniske løsninger, fx ideer til apps, der kan understøtte borgerens motivation til at deltage aktivt i pleje og behandling – og dermed skabe større patientsikkerhed og større tilfredshed og livskvalitet hos borgeren.

De studerende arbejder i en bredt sammensat tværfaglig gruppe – de er kommende sundhedsprofessionelle, it- og designstuderende og velfærdsteknologiingeniører – og arbejder tæt sammen med os fra Cambio og privatpraktiserende læger.

Vi glæder os til at få masser af inspiration og forhåbentlig nye ideer og vinkler til vores videre arbejde med klinisk beslutningsstøtte. Og håber, samarbejdet skaber grobund for andre interessante samarbejder og nye arbejdsgange.

Hvad er Innoevent?

Innoevent er et samarbejde mellem UCL, OUH/ Center for innovativ medicinsk teknologi (CIMT), Odense kommune og i 2019 Steno Diabetes Center, Odense (SDCO), hvor studerende fra tekniske uddannelser, studerende fra sundhedsuddannelser, University College Lillebælt (UCL) og en gruppe velfærdsteknologistuderende ingeniører på kandidatniveau fra Syddansk Universitet (SDU) mødes i en uge og arbejder i tværprofessionelle grupper med sundhedsfaglige cases om forskellige aspekter af forebyggelse, livsstil og adfærdsændringer. Virksomheder og sundhedsprofessionelle deltager og tilbyder faglige sparring og inspiration til grupperne ugen igennem.