Der er i øjeblikket et enormt fokus på brugen af it i sundhedsvæsenet, men et fokus der næsten udelukkende drejer sig om EPJ – på bekostning af andre potentialer for at udnytte sundheds-it til at skabe et bedre sundhedsvæsen. Alligevel kan det synes som om, at der er lighedstegn mellem EPJ og sundheds-it – og at EPJ forventes at kunne favne alt.

Sundheds-it begynder at gå tilbage til Best of Breed

Vi er på en bølge, hvor god it-skik i høj grad handler om standardisering og konsolidering. Sundheds-it har gennemgået samme udvikling – fra Best of Breed, hvor man har en it-platform, man tilkobler specialapplikationer og -elementer, til Best of Suite, hvor én leverandør implementer væg-til-væg standardløsninger, der skal favne alt.

Men vi begynder nu at se tendenser på, at pendulet svinger tilbage til Best of Breed, og sundheds-it bevæger sig mod strømmen i forhold til øvrig it-udvikling. Det viser vi i den kommende tid med nogle eksempler: MDIC (Medical Device Information Collection) løsningen til Region Syddanmark til opsamling af data fra medicoteknisk udstyr og Skotlands brug af Cambios CDS-løsning (Clinical Decision Support) i praksissektoren.