Adskillige sygehuse og afdelinger i Region Syddanmark har i mange år benyttet talegenkendelse (TGK) for at få en tidstro journal. De anvender talegenkendelsesværktøjet Speech Magic fra Nuance, hvor lægerne selv indtaler deres notater i den elektroniske patientjournal COSMIC. RSD overvejer at implementere den nye version af talegenkendelsesteknologien Dragon.

Lone Tynan fra RSD er sat i spidsen for at analyseprojekt, der skal afdække, hvad den nye teknologi i Dragon vil komme til at betyde for slutbrugerne, og hvad et skifte vil betyde for RSD, økonomisk og organisatorisk.

Analysen beskæftiger sig med tre områder, fortæller Lone Tynnan:

  • Udvikling af en ny ordbog baseret på data fra EPJ.
  • Hvordan fungerer Dragon i praksis – og skal det integreres med EPJ eller ej?
  • Hvordan laver man en god overgang til det nye system?

Analysearbejdet gik i gang i september 2018, og Lone Tynan forventer at levere en rapport til RSD i marts 2019. Arbejdet med ordbogen forventes at være færdigt hen over sommeren 2019.