For at modernisere og fremtidssikre kommunens systemsupport har Umeå Kommune indkøbt ny processtøtte til pleje- og omsorgsdriften indenfor Ældrenævnet og Individ- og Familienævnet. Udbuddet blev vundet af Cambio.

Inden indkøbet har Umeå kommune gennemført en forundersøgelse, som kortlagde de udfordringer, som både markedet og kunderne står overfor med store behov for brugervenlige systemer, automatiserede processer og mulighed for digitalisering for at kunne møde fremtidens udfordringer inden for pleje og social omsorg.

Procesunderstøttelse er en vigtig komponent og et moderne system er en grundlæggende forudsætning for fortsat digitalisering. Derfor traf Umeå kommune tidligt en beslutning for kommunen om at prioritere indkøb, og der er lagt meget tid og fokus i en kvalificeret indkøbsproces.

I en konkurrencepræget dialog vandt Cambio kontrakten, som løber over 5 år med mulighed for forlængelse. Cambio skal levere styresystemet Cambio Viva, som er et moderne og omfattende styresystem til kommunal drift med understøttelse af mobilbrug, e-tjenester og mulighed for kommunikation mellem aktører. Cambio leverer i dag systemsupport til godt 100 svenske kommuner og til 17 ud af 21 svenske regioner.

Med Viva får vi en brugervenlig systemsupport, der vil bidrage til øget produktivitet og et bedre arbejdsmiljø for vores brugere. I Cambio får vi en samarbejdspartner, der kan levere øget værdi til vores brugere og kommunens borgere allerede i dag, samtidig med at vi får en partner til vores fortsatte digitaliseringsrejse.
Emil Forsberg, Digitaliseringschef i Umeå Kommune

Vi er meget glade for at Umeå kommune har betroet os denne opgave. De er en kommune i front med en klar vision og ønske om at øge tempoet i digitaliseringen og dermed forbedre pleje, omsorg og service til borgerne. Det er en vision, som vi selvfølgelig deler, og tror på, at vi kan bidrage på en god måde.
Rami Avidan, CEO hos Cambio

Om Cambio:

Cambio gør en forskel i samfundet ved at transformere og forbedre sundhedsvæsenet. Cambio er en markedsledende leverandør i Norden med et samlet tilbud til hele forsyningskæden inden for sundhedsvæsenet med det mål at tilbyde de mest innovative digitale løsninger til regioner og kommuner.

Om Umeå Kommune:

Umeå kommune har 131.000 indbyggere og med 13.000 ansatte er kommunen regionens største arbejdsgiver. Driften er præget af borgerfokus, åbenhed, tillid og en stræben efter konstant at forbedre kommunens service. Umeå er en af Sveriges hurtigst voksende byer, og målet er at nå 200.000 indbyggere i 2050.