Västra Götalandsregionen bliver den ellevte region, der vælger Cambio MittVaccin til at erstatte Svevac til registrering af vaccinationer, til egne, men også indkøbte private vaccinatorer.

Systemet forventes at være operationelt i regionen i foråret 2023 og migration af vaccinationsdata fra Svevac til Cambio MittVaccin finder sted i maj. På den måde sikres fortsat adgang til historiske vaccinationsdata, til gavn for regional kontrolopfølgning af smitte, planlægning, for sundhedsudbydere og for borgere, der vil kunne se deres vaccinationer på 1177 Journalen.

“Vi er meget glade for nu at have underskrevet en aftale med Cambio Mitt Vaccin, og jeg er overbevist om, at dette vil være fantastisk, når det implementeres i regionen” siger Peter Amundin, Head of Pharmaceuticals and Aids i Västra Götalandsregionen.

Fakta om Cambio MittVaccin

Cambio MittVaccin er Sveriges største specialiserede journalsystem og informationsplatform for vaccinatorer og deres patienter og kunder. I øjeblikket har 10 regioner, 55 kommuner og cirka 150 private sundhedsudbydere valgt Cambio MittVaccin.

Oplysninger i Cambio MittVaccin er en del af en sammenhængende vaccinationsjournal der i henhold til patientdatalovens forskrifter, kan vises i 1177 Journalen, Landspatientoversigt, i Cambio MittVaccins Invånartjänsts App og indberettes automatisk til det nationale vaccinationsregister hos Sundhedsstyrelsen og til sundhedsudbydernes forskellige systemer til planlægning og opfølgning.

Gennem Cambio MittVaccin Input-service og tjenester til migrering kan informationer overføres fra andre journalsystemer og blive tilgængelige i og deles gennem Cambio MittVaccin. I øjeblikket er der 8,5 millioner vaccinationsjournaler i Svevac, som vil blive udfaset om kort tid, når de er blevet migreret til Cambio MittVaccin for fortsat adgang og deling.

“Vi er meget glade og stolte over den tillid, som regionen har vist os. Vi har et markedsledende system med omfattende funktionalitet til massevaccination, regional smittekontrolopfølgning og beboerservice. Ydermere kan Cambio MittVaccin også bruges af kommuner og private sundhedsudbydere”
Tomas Block, administrerende direktør hos Cambio MittVaccin og overlæge hos Cambio.