Medarbejdere fra intensivafdelinger bidrager med ekspertise og specialiseret behandling af de sygeste og hårdest sårede patienter på intensivafsnittet og resten af sygehuset. De er højtuddannede og dygtige fagpersoner, der arbejder som en del af et tværfagligt hold. Så når Cambio vil forbedre og udvikle sin suite af CIS-løsninger, er det dem, der er bedst egnet til at rådgive, fordi de, som slutbrugere, er de virkelige eksperter på området.

I forvejen har Cambio brugergrupper for de klinikere, der benytter Cambio CIS hver dag. De kommer med værdifuldt input til udvikling af systemet baseret på deres praktiske erfaring med systemet ude på afdelingerne og sikrer, at Cambio CIS møder deres krav og forventninger.

Nu har vi etableret et klinisk Advisory Board med vores største kunder, som skal være med til at sætte dagsordnen for CIS-løsningen i fremtiden. Det kliniske Advisory Board diskuterer trends og tendenser indenfor sundhedsteknologi på et mere overordnet niveau: Hvilke behov skal Cambio CIS opfylde fremover, hvad har praktikerne brug for i deres hverdag, og hvordan understøtter sundhedsteknologien det fremtidige sundhedsvæsen bedst.

Vi har haft to møder indtil videre, og har haft virkelig spændende diskussioner. Så der er ingen tvivl om, at vores brugere har masser af innovative ideer til udviklingen af Cambio CIS,” fortæller deltager og intensivsygeplejerske og konsulent hos Cambio,

Christina Bartholdy

Medlemmerne af det kliniske Advisory Board får stor indflydelse på den fremtidige udvikling af Cambio CIS, og er med til at sikre, at Cambio CIS stadig er på forkant og lever op til de brugernes forventninger – hvilke behov skal et klinisk informationssystem opfylde om 5 eller 10 år?

Gruppen er indtil videre sammensat af klinikere fra anæstesiafdelinger og intensivafdelinger fra Cambios islandske og svenske kunder, konsulenter fra Cambio, og som formand Cambios CMO og vice-ceo, Tomas Block. Afhængig af hvilke emner det kliniske Advisory Board tager op, deltager relevante produktansvarlige konsulenter fra Cambio i møderne for at få input til deres faglige arbejde. Håbet er, at alle Cambios store kunder på sigt vil deltage i udviklingsarbejdet.

Vi er meget glade for, at det her foregår parallelt med vores mange brugergrupper af kunder, der arbejder på med kliniske ønsker og behov, på en her-og-nu basis, sideløbende med krav fra industri og lovgivning. Det hele er med henblik på virkelig at omfavne mulighederne for at forbedre patientpleje og forskning gennem data.

Tomas Block, CMO og vice-ceo hos Cambio

Næste møde i det kliniske Advisory Board finder sted i efteråret 2022, og planen er at afholde to møder om året.

Cambio CIS Clinical Information System

Cambio CIS giver klinikere en omfattende patientcentreret dataoversigt og hurtig adgang til nøjagtige og tværgående data indenfor intensivområdet.