Landspítali Reykjavik har brugt Cambio CIS på hospitalets neonatal intensivafdeling siden 2018

Specialiseret pleje og behandling kræver et specialiseret system. Cambio CIS (Critical Information System) er et specialesystem, der understøtter de specialiserede arbejdsgange på blandt andet intensivafdelinger og giver overblik over behandling og pleje af kritisk syge patienter.

Cambio CIS neonatal intensiv baserer sig på Cambio CIS intensiv, der er blevet specialtilpasset de særlige kliniske behov og arbejdsgange på neonatal intensivafdelinger. Specialtilpasningen betyder eksempelvis, at CIS neonatal intensiv indeholder mange af de samme observationer og scores som CIS intensiv, men målrettet og tilpasset børn, fx børnesmerte-score, abstinens-score for børn, gestationsalder, soignering af barnet eller ernæringsmæssige forhold.

Landspítali Reykjavik, der dækker over ca. 800 sengepladser fordelt på lokationerne Hringbraut og Fossvogur, har haft CIS som kørende løsning på intensiv siden 2017. I 2018 implementerede hospitalet CIS på neonatal intensiv, og i 2019 fulgte anæstesien.

Samlet set anvender Landspítali Reykjavik CIS på 7 afdelinger:

  • 2 intensivafdelinger fordelt på Hringbraut og Fossvogur (samlet 22 sengepladser)
  • 2 anæstesiafdelinger og 2 opvågningsafdelinger fordelt på Hringbraut og Fossvogur (samlet 79 sengepladser)
  • 1 neonatal intensivafdeling på Hringbraut (23 pladser)

Et præcist og detaljeret billede af barnets tilstand

Gennem automatisk dataopsamling samt registrering og dokumentation af patientdata giver CIS et præcist og detaljeret billede af barnets tilstand og kritiske værdier her og nu, fx blodtryk, saturation, puls, væskebalance, medicin, ernæring og mange flere observationer. Systemet præsenterer ændringer i barnets vitale værdier.

”Jeg kan næsten ikke huske, hvordan det var, før vi fik CIS for 4 år siden. Det vigtigste er den automatiske dataopsamling, fordi det er svært at huske præcis, hvordan en situation var på et bestemt tidspunkt. På en intensivafdeling er det vigtig at have et godt overblik minut for minut, eller i det mindste time for time. Jeg tror måske, det er den største fordel ved CIS: at have alle oplysninger elektronisk og foran sig hele tiden.”
Sígriõur María Atladóttir, afdelingssygeplejerske, Landspítali Reykjavik.

CIS baserer sig på automatisk opsamling, lagring og udnyttelse af data fra medicotekniske apparater. De fleste af de registreringer som i dag udføres manuelt, kan opsamles automatisk. Det drejer sig om værdier fra forskellige observationer, der kan opsamles pr. sekund, fx puls og lægemiddelenheder fra pumper.

Data bliver automatisk registreret de rigtige steder i CIS

De opsamlede data bliver automatisk registreret de rigtige steder i CIS. Risikoen for fejlregistreringer minimeres, og klinikerne undgår at spilde tiden på at registrere dobbelt eller lede efter data flere steder i systemet.

Et eksempel kan være barnets væskebalance. Alle observationer der har indflydelse på væskebalancen, fx indgift via drop eller udgift fra dræn, bliver automatisk registeret løbende og vises i CIS både som detaljerede registreringer for hhv. drop og dræn, og i overblikket over barnets væskebalance.

Indbygget medicinmodul tilpasset specialiseret pleje

CIS har et indbygget medicinmodul, der er præcist tilpasset de arbejdsgange og lægemiddelprotokoller, der anvendes på intensiv- og neonatal intensiv-afdelinger. Lægemiddelprotokollerne inkluderer patientspecifik støtte som fx alder, vægt, nyrefunktion og laboratoriesvar gennem hele medicineringsprocessen fra ordination til dispensering og administration. I CIS neonatal intensiv er der fx taget højde for de præmatures børns vægt ved medicinordination.

Farvemarkeringer giver hurtigt overblik i en travl hverdag

Hvis der skal peges på en særlig ting ved CIS, som klinikerne på Landspítali Reykjavik fremhæver gang på gang, er det farvemarkeringerne rød-gul-grøn, der er gennemgående i hele CIS. Farvemarkeringerne bliver også kaldt lampefarver. Lampefarverne angiver status. Hvor langt er man fx med en række handlinger, der skal udføres, for at barnet er opdateret i forhold til en given retningslinje? Er man kommet omkring det hele ved stuegang? Mangler man at foretage en medicinafstemning eller godkende en væskebalance? Er lampefarven gul eller rød, trækkes musen hen over farven for at få uddybende information og blive guidet gennem den manglende opgave, fx at et tidspunkt for en medicinadministration er overskredet.

Hurtigere beslutninger, på et faktuelt grundlag

Visningerne i CIS er tilpasset de specifikke arbejdsgange. Derudover kan klinikerne vælge det rette niveau og visning for barnet, og se data på tværs i forskellige visninger. Hvordan responderer barnet fx på, at der justeres op eller ned i medicin – er der tendens til, at blodtrykket begynder at falde?

Observationsskemaer giver overblik over barnet og barnets tilstand, fx hvornår barnet har fået medicin, og hvordan medicinen påvirker barnet. Det er overskueligt at sammenligne barnets data og foretage den nødvendige opfølgning. Med CIS har det kliniske personale adgang til vigtige oplysninger på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. De ser kun de oplysninger, de skal bruge i den givne situation. Beslutninger kan træffes hurtigere, på et faktuelt grundlag.

HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL?

Vil du vide mere om CIS?

Kontakt os, så hjælper vi dig