Landspítali Reykjavik vil have de bedste specialesystemer: Bruger Cambio CIS til pleje og behandling af kritisk syge patienter på 7 afdelinger

Specialiseret pleje kræver et specialiseret system, der giver klinikere og plejepersonale et præcist billede af patientens tilstand her og nu og understøtter de specialiserede arbejdsgange, der er på intensiv-, anæstesi-, opvågnings- og neonatal intensiv-afdelinger. Cambio CIS (Critical Information System) er et specialesystem, der giver overblik over behandling og pleje af kritisk syge patienter.

Kernen i CIS er udviklet i samarbejde med klinikere på intensiv-, anæstesi-, opvågnings- og neonatal-afdelinger, og systemet kan tilpasses specifikke arbejdsgange på de enkelte afdelinger.

Kørende løsning siden 2017 på Islands største hospital, Landspítali Reykjavik

Landspítali Reykjavik, der dækker over ca. 800 sengepladser fordelt på lokationerne Hringbraut og Fossvogur, har haft CIS som kørende løsning på intensiv siden 2017. I 2018 implementerede hospitalet CIS på neonatal intensiv, og i 2019 fulgte anæstesien.

Samlet set anvender Landspítali Reykjavik CIS på 7 afdelinger:

  • 2 intensivafdelinger fordelt på Hringbraut og Fossvogur (samlet 22 sengepladser)
  • 2 anæstesiafdelinger og 2 opvågningsafdelinger fordelt på Hringbraut og Fossvogur (samlet 79 sengepladser)
  • 1 neonatal intensivafdeling på Hringbraut (23 pladser)

Strategien er klar: Vil have de bedste specialesystemer

Best of Breed er en af grundpillerne i it-strategien på Landspítali Reykjavik. Hospitalet satser på specialiserede systemer som fx, der kan spille sammen med andre systemer og give klinikerne den fleksibilitet, der er behov for på en specialiseret afdeling – frem for et stort produkt, der forsøger at dække flere behov på både stamafdelinger og højt specialiserede afdelinger.

”IT er en helt essentiel del af sundhedsvæsenet i dag. Vi anvender omkring 100 forskellige systemer. Det har den fordel, at vi kan få det bedste produkt til de enkelte afdelinger. Vi anvender CIS-systemet på vores intensivafdelinger, og det passer godt ind i vores strategi.”
Björn Jónson, CIO, Landspítali Reykjavik

Landspítali Reykjavik tilpasser og videreudvikler CIS baseret på klinikernes behov

Landspítali Reykjavik bestræber sig på at give deres klinikere de bedst mulige forhold til at arbejde med deres patienter. Klinikernes ønsker er derfor en væsentlig driver for hospitalets digitalisering og ambitioner om at stille de bedste værktøjer til rådighed.

”Min rolle i CIS-projektet er at være i daglig kontakt med klinikerne, lytte til deres behov og fortolke dem til Cambio. CIS hjælper klinikerne med at bruge de samme fremgangsmåder, skabe overblik og se data i flere sammenhænge.”
Björg Guðjónsdóttir, projektleder for CIS-implementering, Landspítali Reykjavik

Integration og dataudveksling til og fra CIS

Med så varieret et systemlandskab prioriterer Landspítali Reykjavik mulighederne for at integrere de specialiserede løsninger højt. CIS kan integreres og udveksle data med hospitalets bookingsystem Orbit og tredjepartssystemer som fx FlexLab og EPJ.

”Vi har valgt at anvende mange forskellige specialesystemer, og derfor er vi nødt til at integrere meget. Vi har sandsynligvis flere systemintegrationer end andre hospitaler.”
Björn Jónson, CIO, Landspítali Reykjavik

CIS leverer datagrundlag for forskning og kvalitetsarbejde

Landspítali Reykjavik arbejder fokuseret på at udnytte data til at opnå ny viden og indsigt – klinisk, administrativt og ressourcemæssigt – til gavn for patienter, personale og hospitalet som helhed.

Også for hospitalets data warehouse team, der er med til at drive hospitalets forskning og kvalitetsarbejde, har dataflow og kommunikation mellem CIS og hospitalets øvrige systemer afgørende betydning.

”Jeg tror, vi kommer til at få endnu flere integrationer mellem CIS og andre systemer.”
Björg Guõjóndóttir, Project manager for CIS implementation, Landspítali Reykjavik

CIS følger patienten på tværs af afdelinger og hospitaler

Landspítali Reykjavik anvender CIS i sammenhængende patientforløb på tværs af deres i alt 7 intensiv-, anæstesi-, opvågnings- og neonatal intensiv-afdelinger.

”En meget vigtig ting er, at vi ikke kun bruger CIS på intensivafdelingen, men også på operationsstuen og opvågningen, så vi sikrer sammenhæng i behandlingen. Når vi for eksempel overfører patienter mellem hospitaler, er al dokumentation tilgængelig i det samme system.”
Katrin Maria Dormar, leder for anæstesi og seniorkonsulent, Landspítali Reykjavik.

Har du nogen spørgsmål?

Vil du vide mere om CIS?

Kontakt os, så hjælper vi dig