Landspítali Reykjavik har brugt Cambio CIS på hospitalets anæstesi- og opvågningsafdelinger siden 2019

Cambio CIS (Critical Information System) er et brugervenligt og intuitivt specialesystem. Det er udviklet af blandt andre anæstesiologer i tæt samarbejde med Cambio for at imødekomme anæstesiafdelingers behov for at overvåge og registrere patientens tilstand gennem hele det kliniske forløb.

Gennem hele forløbet fungerer CIS som det primære kontrolcenter for alle oplysninger, aktiviteter og registreringer, der vedrører anæstesi. CIS giver klinikere og anæstesilæger en omfattende, samlet og aktuel visning af patientens tilstand.

CIS anæstesi som kørende løsning siden 2019 på Islands største hospital, Landspítali Reykjavik

Landspítali Reykjavik, der dækker over ca. 800 sengepladser fordelt på lokationerne Hringbraut og Fossvogur, har haft CIS som kørende løsning på intensiv siden 2017. I 2018 implementerede hospitalet CIS på neonatal intensiv, og i 2019 fulgte anæstesien. I dag anvendes CIS som tværgående løsning på tværs af hospitalets specialer. Samlet set anvender Landspítali Reykjavik CIS på 7 afdelinger: 2 intensivafdelinger, 1 neonatal intensivafdeling, 2 anæstesiafdelinger og 2 opvågningsafdelinger.

Præoperativ status – planlægning og forberedelse af anæstesien via bookingsystem

Før de 2 anæstesiafdelinger og 2 opvågningsafdelinger på Landspítali Reykjavik tog CIS anæstesi i brug i 2019, brugte de hospitalets bookingsystem Orbit til planlægning og forberedelse af anæstesien. Og det gør de stadig.

På grund af de gode integrationsmuligheder i CIS har det nemlig ikke været nødvendigt at skifte fra bookingsystemet, for at klinikerne og anæstesilægerne kunne have det samlede overblik i CIS. I stedet er bookingsystemet Orbit integreret med CIS, og alle nødvendige oplysninger overføres automatisk mellem de to systemer.

”CIS anæstesi følger patienten gennem hele forløbet – fra den præoperative klinik, til operationen og til patienten er tilbage på afdelingen igen. Alt er samlet i samme journal. Med CIS-systemet skal man kun klikke én gang, uanset hvad man vil se på. CIS er brugervenligt.”
Ástriõur Jóhannesdóttir, anæstesilæge, Landspítali Reykjavik

Peroperativ status – hurtig registrering af hændelse og komplikationer

Data for de livsvigtige funktioner skal være lettilgængelige under bedøvelse, operation og opvågning. Forskellige grafer på papir og løse noter er ikke befordrende, når man skal træffe rationelle, kliniske beslutninger.

Under operationen kan CIS automatisk registrere data fra mere end 900 forskellige medicotekniske apparater, fx respiratorer, pumper og monitorer. CIS understøtter brugen af touchskærme, hvor det er hurtigt, nemt og intuitivt at registrere kliniske handlinger. Klinikernes arbejdsflow understøttes af systemets hurtigregistreringsfunktionalitet for procedurer, milepæle, komplikationer og lægemidler, og en log viser alle registreringer med tidsstempler og giver overblik over hele patientens forløb.

CIS bruges aktivt ved planlægning af fremtidige anæstesier

Logfunktionen i CIS er også en funktion, der anvendes aktivt af Landspítali Reykjaviks anæstesilæger ved planlægning af fremtidige anæstesier. Loggen giver overblik over patientens samlede forløb i forbindelse med operation og opvågning – har der fx været noget ved anæstesier på en patient, som man skal være ekstra opmærksom på, og som man kan tage højde for ved den næste anæstesi?

Postoperativ status – kontinuitet i plejen uden tab af data

En lille del af alle patienter på operationsstuer overføres direkte til intensiv. Med CIS har både intensiv og opvågning adgang til nær realtids-operationsdata. Ved overflytning af patienten følger alle data med i CIS.

Når patienten afsluttes, samler CIS relevante oplysninger fra anæstesiforløbet i en automatisk genereret udskrivelsesrapport til de enkelte afdelinger. Rapporterne kan overføres til andre hospitalsafdelinger gennem integrationer.HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL?

Vil du vide mere om CIS?

Kontakt os, så hjælper vi dig.