Landspítali Reykjavik har brugt Cambio CIS på hospitalets 2 intensivafdelinger siden 2017

Specialiseret pleje og behandling kræver et specialiseret system. Cambio CIS (Critical Information System) er et specialesystem, der understøtter de specialiserede arbejdsgange på intensivafdelinger og giver overblik over behandling og pleje af kritisk syge patienter.

Landspítali Reykjavik, der dækker over ca. 800 sengepladser fordelt på lokationerne Hringbraut og Fossvogur, har haft CIS som kørende løsning på intensiv siden 2017. I 2018 implementerede hospitalet CIS på neonatal intensiv, og i 2019 fulgte anæstesien.

Samlet set anvender Landspítali Reykjavik CIS på 7 afdelinger:

  • 2 intensivafdelinger fordelt på Hringbraut og Fossvogur (samlet 22 sengepladser)
  • 2 anæstesiafdelinger og 2 opvågningsafdelinger fordelt på Hringbraut og Fossvogur (samlet 79 sengepladser)
  • 1 neonatal intensivafdeling på Hringbraut (23 pladser)

Et præcist og detaljeret billede af patientens tilstand her og nu

Gennem automatisk dataopsamling samt registrering og dokumentation af patientdata giver CIS et præcist og detaljeret billede af patientens tilstand og kritiske værdier her og nu, fx blodtryk, saturation, puls, væskebalance, medicin, ernæring og mange flere observationer. Systemet opsamler og præsenterer ændringer i patientens vitale værdier.

”Hverdagen på intensivafdelingen bliver mere og mere teknisk. Intensivpatienter har behov for tæt overvågning, og med CIS kan vi følge ændringer i vitale parametre ned til ét sekunds nøjagtighed. Vi kan også overvåge væskebalancen meget omhyggeligt og effektivt.”
Árni Már Haraldsson, oversygeplejerske på intensivafdelingen, Landspítali Reykjavik

CIS baserer sig på automatisk opsamling, lagring og udnyttelse af data fra medicotekniske apparater. De fleste af de registreringer som i dag udføres manuelt, kan opsamles automatisk. Det drejer sig om værdier fra forskellige observationer, der kan opsamles pr. sekund, fx lægemiddelenheder fra pumper.

Data bliver automatisk registreret de rigtige steder i CIS

De opsamlede data bliver automatisk registreret de rigtige steder i CIS. Risikoen for fejlregistreringer minimeres, og klinikerne undgår at spilde tiden på at registrere dobbelt eller lede efter data flere steder i systemet.

Et eksempel kan være patientens væskebalance. Alle observationer der har indflydelse på væskebalancen, fx indgift via drop eller udgift fra dræn, bliver automatisk registeret løbende og vises i CIS både som detaljerede registreringer på hhv. drop og dræn, og i overblikket over patientens væskebalance.

”Den største fordel ved at digitalisere dokumentationen er, at det meste data registreres automatisk. Den tid vi sparer, kan vi bruge på at behandle og pleje patienten.”
Katrin Maria Dormar, leder af anæstesiafdelingen og seniorkonsulent, Landspítali Reykjavik

Indbygget medicinmodul tilpasset specialiseret pleje

CIS har et indbygget medicinmodul, der er præcist tilpasset de arbejdsgange og lægemiddelprotokoller, der anvendes på intensiv- og neonatal intensiv-afdelinger.

Lægemiddelprotokollerne inkluderer patientspecifik støtte som fx alder, vægt, nyrefunktion og laboratoriesvar gennem hele medicineringsprocessen fra ordination til dispensering og administration.

Farvemarkeringer giver hurtigt overblik i en travl hverdag

Hvis der skal peges på en særlig ting ved CIS, som klinikerne på Landspítali Reykjavik fremhæver gang på gang, er det farvemarkeringerne rød-gul-grøn, der er gennemgående i hele CIS. Farvemarkeringerne bliver også kaldt lampefarver.

Lampefarverne angiver status. Hvor langt er man fx med en række handlinger, der skal udføres, for at patienten er opdateret i forhold til en given retningslinje? Er man kommet omkring det hele ved stuegang? Mangler man at foretage en medicinafstemning, en ernæringsscreening, eller godkende en væskebalance? Er lampefarven gul eller rød, trækkes musen hen over farven for at få uddybende information og blive guidet gennem den manglende opgave, fx at et administrationstidspunkt er overskredet.

Visningerne i CIS er tilpasset de specifikke arbejdsgange. Derudover kan klinikerne vælge det rette niveau og visning for patienten, og se data på tværs i forskellige visninger. Hvordan responderer patienten fx på, at der justeres op eller ned i medicin – er der tendens til, at blodtrykket begynder at falde?

Hurtigere beslutninger, på et faktuelt grundlag

Observationsskemaer giver overblik over patienten og patientens tilstand, fx hvornår patienten har fået medicin, og hvordan medicinen påvirker patienten. Det er overskueligt at sammenligne patientens data og foretage den nødvendige opfølgning. Med CIS har det kliniske personale adgang til vigtige oplysninger på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. Beslutninger kan træffes hurtigere, på et faktuelt grundlag.

Har du nogen spørgsmål?

Vil du vide mere om CIS?

Kontakt os, så hjælper vi dig